Het doel van het Bewonersplatform is een spreekbuis zijn voor alle Oosteeklonaren, maar ook voor het beleid, om de leefbaarheid van Oosteeklo te behouden en het zelfs verder te verbeteren.

Het Bewonersplatform is een vereniging die in januari 2008 werd opgericht, als vervolg op de enquête DORP inZICHT.
Het Bewonersplatform focust zich op het sociale, milieu en landschap en mobiliteit.
Het Bewonersplatform wordt ondersteund door de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw en Gemeente Assenede.

Nieuws:
op blz. 5 in Oosteeklo Vandaag december 2019
op blz. 3 in Oosteeklo Vandaag november 2019

Bewonersplatform Oosteeklo

De kerngroep bestaat uit:

 • Luc De Witte (voorzitter)
 • Andre Van de Voorde
 • Annette Geirnaert
 • Annie Vereecken
 • Danny Cornelis
 • Erwin Verstraete
 • Gratiaan Pauwels
 • Guido Van der Eecken
 • Lieve Hermans
 • Marc Pynaert (penningmeester)
 • Michaël Heene (secretaris)
 • Riet Van de Velde
 • Sonja Heyndrickx
 • Stefan De Decker
 • Steffen De Wulf

Voor alle vragen en voorstellen over de leefbaarheid van Oosteeklo kan je terecht bij:
Luc De Witte, Slijpstraat 10, tel. 09 373 61 53; bewonersplatform@oosteeklo.be

 • een samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur
 • bijeenkomsten met het gemeentebestuur en andere bewonersgroepen in Oost- en West-Vlaanderen
 • een jaarlijkse overlegvergadering met alle Oosteeklose verenigingen
 • uitbreiding van de promotie van activiteiten van de verenigingen
 • organisatie van de verenigingenmarkt ‘Oosteeklo Leeft’
 • coördinatie van de nieuwjaarsreceptie
 • uitwerking van een dossier over verkeersborden en fietspaden
 • bezwaren ingediend op het ontwerp ruimtelijk structuurplan op gebied van bouwgronden en sociale kavels
 • alle bestaande trage wegen, voet- en kerkwegels in Oosteeklo in kaart gebracht voor het project Trage Wegen van Regionaal
 • Landschap Meetjesland
 • meegewerkt aan de officiële opening van het Tereeckensche voetpad in 2010
 • overleg met werkgroepen in Ertvelde en Lembeke voor het openen van grensoverschrijdende trage wegen
 • organisatie van een jaarlijkse open bewonersvergadering in oktober
 • nieuw leven inblazen van de zwerfvuilactie
 • het meerdere dagen open zijn van het sociaal restaurant vragen
 • de oprichting van een gemeentelijke seniorenraad stimuleren
 • een extra lijnbus vanuit Eeklo op schooldagen gevraagd
 • advies gegeven over aanpassingen zone 30 en aanleg zebrapad in het centrum
 • meedenken bij de aanleg en organiseren van de naamkeuze van het sport- en recreatiedomein, Ter Walle
 • de opstart van een seniorenraad
 • de oprichting van een Vlaamse vereniging voor kleine kernen
 • behoud en beheer van de Begijnenakker
Bewonersplatform Oosteeklo