De Werkgroep Oosteeklodorp 2.0 van het Bewonersplatform ontving op vrijdag 13 december een cheque van 2000 euro. Ze zijn een van de tien winnaars die tussen 25 april en 25 oktober een project indienden bij de Landschapswedstrijd van Regionaal Landschap Meetjesland. Die ondersteunt kleinschalige projecten die het Meetjesland versterken op vlak van natuur en landschap. De Werkgroep Oosteeklodorp 2.0 kreeg de cheque voor hun plannen om de parking Ertveldesteenweg structureel te vergroenen en te ontharden. De groep die bestaat uit een twintigtal geëngageerde Oosteeklonaren (school, bewoners, ondernemers, gebruikers, denkers en doeners) zal er de komende weken en maanden over waken dat er voldoende samenspraak is met het gemeentebestuur en het ontwerpbureau. Ze hopen dat hun plannen mooi vertaald worden in de uiteindelijke omvorming van de parking met een zone die aansluit op de school en de speeltuin, en ruimte geeft aan fietsers en voetgangers. Bij de aanleg is het de bedoeling om samen met de omwonenden en de school de groenzones te beplanten. Net zoals bij het project van de vroegere bolbanen. Klik hier voor meer info over Regionaal Landschap Meetjesland.