Het is in de Politiezone Assenede-Evergem verboden om feestvuurwerk te ontsteken. Wie wel feestvuurwerk wil ontsteken, moet vooraf een machtiging vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Enkel geluidsarm vuurwerk wordt toegestaan. Je vindt alle details op het gecoördineerd politiereglement.