De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) is een raad die op gemeentelijk niveau advies geeft over ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur zoekt kandidaten voor de wedersamenstelling van de GeCoRo. Een GeCoRo-mandaat loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad (tot eind 2024). De adviesraad bestaat uit 1/3 deskundigen en 2/3 vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen.

Deskundigen
Personen die beroepshalve, door studies of ervaringen kunnen aantonen dat zij enige deskundigheid hebben opgebouwd over ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, huisvesting en dergelijke kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaten mogen ook van buiten de gemeente komen.

Vertegenwoordigers uit verenigingen
Het gemeentebestuur zoekt ook vertegenwoordigers uit: jeugd-, natuur, sport- en werknemersverenigingen, handelaars, ondernemers, landbouwers en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Kandidatuur indienen
Alle kandidaturen moeten gemotiveerd en ondertekend zijn. Voor de vertegenwoordigers van verenigingen wordt de kandidatuur ondertekend door een verantwoordelijke van de organisatie in kwestie. Je vindt hier de aanvraagfomulieren. Het ondertekende aanvraagformulier stuur je vóór 30 januari 2020 naar stedenbouw@assenede.be of geef je persoonlijk af bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede. Info: omgevingsambtenaar lngrid Clapp, tel. 09 341 95 96, e-mail: stedenbouw@assenede.be.